wysokie wyniki egzaminw gimnazjalnych *** rok szkolny 2013/2014 6 laureatw i 7 finalistw konkursw przedmiotowych! *** zapraszamy na drzwi odtwarte 14-15 maja
Wizyta na UZ-cie


Dnia 25 marca 2014r. grupa uczniw naszej szkoy wraz z uczniami ZSOiE pod opiek pani Renaty Tetery, Pauliny Anufrowicz, Danuty Kulczyk oraz pana Radosawa Ugrynowicza odwiedzili mury Uniwersytetu Zielonogorskiego. Celem wizyty byo zapoznanie uczniw z kierunkami matematycznymi, technicznychnymi i przyrodniczymi.

W trakcie ciekawych wystpie i pokazw przekazywano modziey informacje na temat kierunkw, jakie warto studiowa ze wzgldu na pogbiajcy si deficyt inynierw na polskim rynku pracy.
Wyjazd odby si w ramach projektu "Rwnaj w gr".
 

 
POKOT 2014

Dnia 15 marca 2014 aktorzy ze szkolnego  teatru amatorskiego "Bez Nazwy" dziaajcego przy Zespole Szk Oglnoksztaccych i Ekonomicznych i Niepublicznym Gimnazjum dla Modziey w Lubsku wzili udzia w Ponoworocznych Konfrontacjach Teatralnych POKOT 2014 w Gorzowie Wielkopolskim. Przygotowania zespou do przegldu ruszyy jeszcze w zeszym roku , a owocem cikiej pracy zarwno reysera -p.Zofii Zawilak jak i aktorw jest spektakl pt."Medeis", bdcy ywym odzwierciedleniem najciszych grzechw popenianych przez dzisiejszych ludzi. Mimo pocztkowego stresu nasz wystp na deskach Teatru im. J. Osterwy uda si znakomicie, jednym sowem dalimy rad. Po zakoczeniu wszystkich spektakli nasi aktorzy mieli okazj spotka si z profesjonalistami w dziedzinie emisji gosu czy pracy z rekwizytem i nauczy si wielu inspirujcych rzeczy. Na zakoczenie,  tradycyjnie otrzymalimy "magiczne pudeko" do ktrego inni uczestnicy POKOT-u wrzucali karteczki ze swoimi opiniami o spektaklu, i z czystym sumieniem moemy powiedzie, e publicznoci sztuka "Medeis" te si podobaa. Kady z was bdzie mg wyrobi sobie wasn opini na ten temat,  bo ju w czerwcu zapraszamy na premier naszej sztuki do  Lubskiego Domu Kultury!
 
                                        E. Kurnicka
Spektakl ?Medeis? zrealizowany zosta w ramach projektu  ?Rwnaj w gr?, wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.
 

Od 9 grudnia pracuj pen par. Spotykaj si po godzinach lekcyjnych. Wybieraj zajcia, z ktrych chc poprawi wyniki lub dowiedzie si czego ponad program. Nie narzekaj, nie marudz, bo chc si uczy. Uczniowie dwch z lubskich szk stawiaj na nauk!

W Zespole Szk Oglnoksztaccych i w Niepublicznym Gimnazjum dla Modziey w Lubsku od pocztku grudnia realizowany jest projekt ?Rwnaj w gr? wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego. Cho
z niewielkim opnieniem, to ju zdy wywrci do gry nogami czas wolny lubskiej modziey. Uczniowie jednak nie narzekaj, ochoczo zabrali si do pracy. Wiedz, ile dzisiaj znaczy nauka. Dodatkowe lekcje przecie kosztuj, a w szkole oferuje si je zupenie za darmo. Szkoy, jako jedyne w powiecie, otrzymay dofinansowanie z Unii Europejskiej ?kwot ok. 450 tys. z. na zajcia pozalekcyjne, sprzt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wycieczki, wyjcia, zaproszenia ekspertw, a take transport po zajciach do domu. To wszystko za unijne pienidze.

? Oferta jest niezwykle bogata. Dla 300 osb z obu szk zaplanowalimy a dwanacie zaj pozalekcyjnych. Kady znajdzie co dla siebie ? mwi Gabriela Fiedler, koordynator projektu ?Rwnaj w gr?. ? Du popularnoci ciesz si zajcia dla uczniw ukierunkowanych na rozwj kompetencji kluczowych. S one skierowane do uczniw chccych poszerza i rozwija swoj wiedz naukow. Grupy s nieliczne, bo 10/15 osobowe. Proponowane zajcia poczone bd z wyjazdami i wyjciami, a  lekcje prowadzone z wykorzystaniem rnorodnych technik multimedialnych.

Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego
 


?Rwnaj w gr?

17 grudnia o godzinie siedemnastej w auli szkolnej odbya si premiera spektaklu poetyckiego "Chod czowieku, co Ci powiem". Sztuka zostaa przygotowana przez uczniw Zespou Szk Oglnoksztaccych i Ekonomicznych  i Niepublicznego Gimnazjum w ramach projektu unijnego  ,,Rwnaj w gr?. Tematem spektaklu bya codzienno, odczuwane co dzie emocje, to co nas spotyka. Dotykane byy rwnie problemy wiata. Mimo wszystko utwory te czyo jedno: jak y, by by dobrym? Ostatni czci sztuki by przepis na pogodne, dobre i szczliwe ycie. Mamy nadziej, e spektakl wywar pozytywne wraenie i widzowie mieli moliwo wynie wiele dobrego.
Opiekunem grupy projektowej jest pani Zofia Zawilak.


Czowiek -  najlepsza inwestycja


Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego 

 

 


Joomla free themes created by Lonex.

REKRUTACJA 2014/2015

Termin skadania poda
upywa
6 czerwca 2014r.

Rwnaj w gr

Dla rodzica